• Prof. Dr.
   Volkan YILDIRIM
  • İmar Barışı Çalıştayı - Alanya
   • İmar Barışı Çalıştayı - Alanya
    HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Alanya Temsilciliği, Alanya`da harita mühendislerinin katıldığı bir çalıştay düzenledi. Kestel Mahallesi`ndeki Konaktepe Restoran`da gerçekleşen kahvaltının ardından düzenlenen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Çalıştaya konuşmacı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü`nden Prof. Dr. Bayram Uzun, Doç. Dr. Volkan Yıldırım, Doç. Dr. Yakup Emre Çoruhlu, Yrd. Doç. Dr. Okan Yıldız ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın katıldılar. Çalıştaya katılanlar arasında Harita ve Kadastro Mühendisler Odası Antalya Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürü İlker Şenkal da vardı. Soru ve cevap şeklinde geçen toplantıda harita mühendisleri, mesleki gelişmeler, şehirleşme ve imar uygulamaları, harita mühendislerinin akademik yönden yeni gelişmeleri takip etmeleri, tarım alanları ile ilgili sıkıntılar, kentsel dönüşüm ve riskli yapılarla ilgili gelişmeler ve son günlerde gündemde olan imar affı veya imar barışı yasası ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini açıkladılar. Özellikle bahsedilen bu konularda harita mühendislerinin rol alması gerektiğini vurguladılar. AKBAŞ: ÇALIŞTAYLAR SÜRMELİ Harita Kadastro Mühendisleri Odası Alanya Temsilcisi Abdullah Akbaş, yaptığı açılış konuşmasında, öncelikle toplantıya katılım sağlayan meslektaşlarına, konuşmacı olarak katılan akademisyenlere ve Harita Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Meslektaşlarının sorunlarının çözülmesi ve bilimsel gelişmelerin takip edilmesinin meslek anlamında önemine vurgu yapan Akbaş, şehirleşmeyle ilgili temel meslek disiplinlerinden en önemlilerinden birisinin Harita Mühendisliği olduğunu belirtti. Akbaş ayrıca bundan sonraki süreçte, buna benzer panellerin Akdeniz çanağında daha fazla yapılmasının sorunların çözümünde önemli katkılar sağlayacağını söyledi. `YASALARA SAYGILI OLMAYANLAR ÖDÜLLENDİRİLMEMELİ` Daha sonra söz alan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın konuşmasında "Antalya, Alanya gibi durdurulamaz hızla büyüyen kentlerin, tarımsal ve kentsel anlamda mülkiyet problemleriyle yoğun şekilde iç içe olması da kaçınılmazdır. Harita Mühendisliği çalışma alanlarının, mesleki ve bilimsel anlamda bu problemlerin çözümü konusunda önemi aşikardır. Biz meslek odası olarak, kamu, özel sektör, akademiya olmak üzere tüm üyelerimiz ve birlikteliğimizin yarattığı bilgiye dayalı güçle, sorunların somut önerilerle çözümü konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek tüm ülkeyi ilgilendiren, gerekse kentlerin kendi özelinde yaşanan uygulamaya dönük farklılıkların getirdiği sorunlar, yasal mevzuatın keskin, denetlemelerin ve yaptırımların etkili şekilde hayata geçirilmesiyle önüne geçilmelidir. Konut müteahhitliğinin halen en karlı "iş" olduğu ülkemizde, Harita Mühendisleri`nin yılllardır mücadelesini verdiği, zaten mevcut yürürlükteki mevzuat gereği net olan, yapının inşaat ruhsatı aşamasında proje müellifliği, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Fenni Mesul olarak Harita Mühendisi`nin pozisyon ve sorumluluğunun, maalesef belediyelerimiz ve yapı ruhsatı veren kurumlar tarafından uygulamada istenen seviyede hayata geçirilememesi, 2018 Türkiye`sinde, devletimizi imar "barış"ı yapmak durumunda bırakmıştır. Kentsel ve kırsal alanlarda dönüşümlerin, revizyonların, kısıtlı alanları genişleterek suistimallere meydan vermeden, yasalara saygılı olmayan uygulamaları ödüllendirmeden işletilmesi elzemdir. Meslek odası olarak, tüm bu konularda, gerekli bilgi üretimini, adaletli bir dönüşüm ve imar barışı yapılabilmesini sağlayacak yöntemleri bu tarz toplantılarla bir araya gelerek, çalıştaylar düzenleyerek, somut öneriler ortaya koyarak belirlemek hususunda çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. Ufuk Aydın konuşmasını "Bu çalıştayı organize eden HKMO Alanya Temsilcimiz Abdullah Akbaş`a çok teşekkür ederiz" diyerek bitirdi.

    Çalıştayda Prof. Dr. Bayram Uzun yaptığı sunumda, başlıklar halinde şu önemli bilgileri verdi:

    İMAR BARIŞI`NDAN YARARLANACAK YAPILAR
    1- 2/B kapsamında toprağı Hazineden satın almasına rağmen üzerinde yer alan ruhsata bağlanamamış binalar
    2- İnşaat ruhsatı almasına rağmen yapı kullanma alamamış yapılar
    3- Fabrikalar
    4- Seralar ve tarımsal yapılar
    5- Ticari işletmeler
    6- Kamu binaları
    7- Büyükşehir Belediyeleri dışında kalan köylerdeki yapılar
    8- Oteller
    9- SİT kapsamında kalan yapılar

    İMAR BARIŞININ BAŞLICA FAYDALARI
    Tam 35 yıl önce ülkemizde gecekondu ve her türlü kaçak binalar için İmar Affı yasası çıkmıştı. Artık son kez ve sadece inşaat ruhsatı almış lakin mimari projesine aykırı olarak biten binalar ve 2/B ile toprağı satın alıp üzerindeki binalar için İMAR AFFI düşünülmelidir!
    1- "İmara aykırılık" konulu tüm davalar düşecektir
    2- TCK 248 `İmar kirliliği suçundan` hapiste yatmakta olanların cezası AF olacak, cezaevlerinin boşaltılması sağlanacak.
    3- Büyük bir ekonomik gelir elde edilecek.
    4- Toplumsal barış sağlanacak.
    5- Af sonrası emlak vergileri tam toplanacak. Alınamamış emlak vergileri geriye dönük (5 yıl) tahsil edilebilecek.
    6- Aftan yararlanmak için ön koşul olacak tüm binalar mukavemet testinden geçirilmiş olacak ve böylece Kentsel Dönüşüm kapsamında yer alacak yapılar hızla belirlenmiş olacak.
    7- Af sonucu yapı kullanma alacak binaların cins değişikliği yapılarak kadastro paftaları güncellenmiş olacak.
    8- Yapı kullanma ruhsatının eksik olması ve 2/B arazisindeki binaların ruhsatsızlığı nedeniyle; bu tür taşımazlar, `ipotek amaçlı değerlemelerde tam karşılığı yansıtmayan eksik değerlemelere ve eksik kredilere konu olması giderilecek.
    9- İmar Affı başvuru ve yararlanma koşulu binalarda Enerji Kimlik Belgesi alınmış olmasına bağlanarak; tüm ülkede büyük bir enerji verimliliği sağlanmış olabilecektir.
    10- İmar Affı başvuru ve yararlanma koşulu binalarda DASK yaptırmış olmaya bağlanarak, tüm binalar güvenlik şemsiyesi altına alınmış olacaktır.
    11- Kamu binalarının da istisnasız yapı kullanma almaları zorunluluğu ile kamu binalarının rölöveleri çıkarılarak bilgi sistemine altlık oluşturulabilecek.
    12- Binalarda bağımsız bölümlere ilişkin numarataj uyuşmazlukları mahkemeye gidilmeden çözüme kavuşturulabilecek.
    13- 3 boyutlu kadastro için DÜŞEY KADASTRO PAFTALARI(Yani mimari projeler) edinilmiş olacak.
    14- Türkiye`nin jeolojik yönden RİSK HARİTALARI oluşacak ve riske maruz alanlardaki yapı stoğu oluşturulabilecek.

    SONUÇ
    İmar Barışı için kanun çıkarılması önemli lakin yeterli değildir. Çıkacak kanun kadar önemli olan İMAR BARIŞI hakkında uygulama YÖNETMELİĞİ çıkarılmasıdır. Bu yönetmelik, 2981 sayılı İMAR AFFI kanununda yaşanmış deneyimler gözetilerek ve bu tür sorunlar ile yüz yüze kalmakta olan yerel yönetimler ile ilgili akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yapılacak katılımlar ile oluşturulması çok yararlı olacaktır. İMAR AFFI, dünün çözümlerinin bugün sebep olduğu sorunlara çözüm üretmek amaçlıdır. Ötelenmesi ve ertelenmesinde kamu yararı olmadığı aşikardır.. Esasen konu mülkiyet sorunudur. Kentsel dönüşümün yapılmasının önündeki mülkiyet ve finansal sorunlara çözüm üretmek için de İMAR BARIŞI gereklidir."

    AF BARIŞI gereklidir."


Grafik tasarım > Salih TALAY