• Prof. Dr.
   Volkan YILDIRIM
  • MİDAS - Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi Projesi
   • MİDAS - Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi Projesi
    İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi kapsamında İller İdaresi Genel Müdürlüğü`nce yapılacak çalışmalar günümüzde geçerli olan harita üretim tekniklerine ve konumlama sistemlerine uygun şekilde idari birim sınırları ve merkezlerine sayısal nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle bütün idari birim sınırları koordinatlı bir şekilde tarif edilebilecek ve zaman içinde belirginliğini ve değişmezliğini kaybetmeyecektir. Proje ile sayısal bir sınır verisi elde edilecektir. Bu projenin hayata geçirilmesi ile veriyi talep eden kurum ve kuruluşlara, bir bilgi sistemi üzerinden paylaşım sağlanacaktır. Kısaca, Mahalli İdare Sınırları Coğrafi Bilgi Sistemi (MİDAS) olarak adlandırılabilecek, internet üzerinden her türlü mülki idare sınır ve merkez bilgilerinin yönetilip sunulacağı online bir e-devlet hizmeti de devreye alınmış olacaktır.

    Yukarıda bahsedilen projelerde kullanılmak üzere mevcut durumun tespit edilmesi/değerlendirilmesi, projenin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan bilgi ve verilerin ortaya çıkarılması, projenin uygulanmasında yaşanabilecek olumlu veya olumsuz tarafların anlaşılması için konuyla ilgili paydaşların katılacağı toplantıların, çalıştayların, anketlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayesde paydaşlar arasında bilgi paylaşımı/aktarımını sağlanacaktır. Paydaşların katkısıyla, problemin tanımı ve çözümü, projenin nihai amacı, çalışma yöntemini belirlenecek ve 2018 yılında gerçekleşmesi planlanan teknik ve mevzuat çalışmalarının dayanakları ve gerekçeleri oluşturulacaktır.

    Böylece projenin uygulanabilirliği test edilecek ve uygulamada yaşanacak sorunlara ilişkin öngörüler sağlanacaktır. Ayrıca yapılacak analiz çalışmaları sonucunda idari sınırların sayısallaştırılması için örnek çalışma yapılması,mevcut durum analizi, fizibilite teknik şartnamesi ve süre ve maliyet analiz dökümanı hazırlanması amaçlanmaktadır.

    Ayrıntılı bilgi için tıklayınız... Grafik tasarım > Salih TALAY