• Prof. Dr.
   Volkan YILDIRIM
    Güncel Blog

  • KTÜ Stratejik Planı ve Kampüs Bilgi Sistemi Projesi..
   • KTÜ Stratejik Planı ve Kampüs Bilgi Sistemi Projesi..
    Karadeniz Teknik Üniversitesi Master Plan çalışmaları çerçevesinde, Kampüs Bilgi Sistemi kurulması konusunda bir takım çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonuçlandığında, master plan için gerekli olan bütün harita altlıklarda hazırlanmış olacaktır. Bu bağlamda mevcut verilerin toplanması, mevcut olmayan verilerin uygun yöntemlerle elde edilmesi ve veritabanlarına aktarılması çalışmaları sürmektedir.


  • Trabzon İli Katı Atık Depolama Alanı Projesi..
   • Trabzon İli Katı Atık Depolama Alanı Projesi..
    Solid waste management`da en önemli işlem adımlarından biri uygun yer seçimidir. Uygun yer seçimi birçok faktörün bir arada değerlendirilmesini ve analiz edilmesini gerektirir. Fakat geleneksel değerlendirme yöntemleri bu işlem için yetersizdir. Konumsal bir problem olan yer seçimi işleminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojileri günümüzde etkin olarak kullanılmaktadır. Bu makale raster GIS tabanlı bir Landfill Site Selection (LSS) method tanımlamaktadır. Bu method landfill site selection`ı etkileyen faktörlerin bir bütün içinde organize edildiği raster tabanlı konumsal bir veritabanı üzerinden çalışmaktadır.


  • Otomatik Hava Tahmin İstasyonları için Yer Seçimi
   • Otomatik Hava Tahmin İstasyonları için Yer Seçimi

    Coğrafik konumu, yüzey özellikleri, topoğrafyası, yağış rejimi, bitki örtüsü ve daha birçok nedenden dolayı Türkiye deprem, sel, heyelan, orman yangını ve çığ gibi doğal afetlerin etkisi altında kalmaktadır. Bu tür doğal afetlerin önlenmesi ve etkisinin en aza indirgenmesinde meteorolojik, atmosferik ve iklimsel gözlemler ve tahminler önemli yer tutmaktadır. Günümüzde bu çalışmalarda Automatic Weather Stations (AWSs) yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk Hükümeti ve Dünya bankası ortaklığıyla gerçekleştirilen Turkey Erthquake and Flood Emergency Recovery (TEFER) projesi kapsamında 400 adet AWS kurulması planlanmaktadır.  • Trabzon İli Turizm Haritası Projesi..
   • Trabzon İli Turizm Haritası Projesi..
    Sağladığı ekonomik etkilerden dolayı, turizm sektörüne yönelik yatırımlar her yıl katlanarak artmaktadır. Türkiye, kitle turizmi ve alternatif turizm kaynaklarının birçoğunu sınırları içerisinde barındıran bir ülkedir. Bu kaynakların turistler tarafından bilinmesi için, kaynaklarla ilgili tanıtım araçlarının erişilebilirliğinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Turizm, yarattığı katma değer, istihdam ve döviz geliri bakımından Türkiye ekonomisinde son 20 yılda önemli atılım gösteren sektörlerden biri olmuştur. Turist sayısı ve döviz gelirlerindeki önemli artışla Türkiye, dünyada en çok turist kabul eden ülke sıralamasında 12., gelirlerde ise 8. sırada yer almaktadır.


  • III. Arazi Yönetim Çalıştayı..
   • III. Arazi Yönetim Çalıştayı..
    AYÖP- Arazi Yönetimi Platformu” tarafından geleneksel olarak her yıl Mayıs ayı içerisinde organize edilen ve Okan- İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik Üniversiteleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Arazi Yönetimi Çalıştayları 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla Okan ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde gerçekleştirildi. 2013 yılında, üçüncü Arazi Yönetim Çalıştayı bu kez 20-21 Mayıs 2013 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, “Türkiye’de Kırsal Arazi Düzenlemesi” ana teması ile gerçekleştirilecektir.


  • 2000`den Günümüze CBS Günleri..
   • 2000`den Günümüze CBS Günleri..
    Dünyada ve Türkiye de büyük bir hızla gelişen Coğrafi Bilgi Sistemleri artık günümüzde her alanda kullanılan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu teknolojileri doğru bir şekilde kullanarak karar verme mekanizmasını hızlandırmak ve etkinleştirmek gerekmektedir. Bildiğiniz üzere coğrafi bilgi sistemlerinin bir tanımı "akıllı haritaların üretilmesidir". Temel amacı ise "karar vericiler için yani bizler için doğru ve hızlı karar verme mekanizmasını etkinleştirmektir".


  • Eynesil Tarım Bilgi Sistemi Projesi..
   • Eynesil Tarım Bilgi Sistemi Projesi..

    DOKA ve Eynesil İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen "Tarım Ürünlerinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında küçük ölçekli bir bilgi sistemi kurulması için çalışmalar başlatıldı. Temel altlık haritalar hazırlandıktan sonra; ekili ve dikili tarım ürünleri, hayvancılık, balık yetiştiriciliği, arıcılık vb. tarımsal bilgiler toplanarak veritabanlarına aktarıldı. Köy bazında desteklenen kişilere ait bitün bilgiler ve destek koşulları veritabanlarına kaydedildi. Bulut bilişim tenolojileri kullanılarak bütün konusal ve sözel verileri www.gislab.ktu.edu.tr/eynesil adresi üzerinden yayınladık. Ayrıca basılı haritaları da hazırlayarak kuruma teslim ettik.  • Kentsel Dönüşüm Paneli ve Yansımaları..
   • Kentsel Dönüşüm Paneli ve Yansımaları..
    Oturum başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden, ilimizin yakından tanıdığı Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu‘nun yaptığı panele, Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Enver Ülger, Karadeniz Teknik üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cenap Sancar ve Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Musa Yavuz Alptekin konuşmacı olarak katıldı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı, kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda katılımcının bulunduğu paneli, basın mensupları da yakından izledi.


  • UC 2013 - Temmuz`da Amerikadayız..
   • UC 2013 - Temmuz`da Amerikadayız..
    Her yıl ESRI tarafından düzenlenen Esri International User Conference için gönderdiğimiz bildiriyi sunmak üzere 8-12 Temmuz tarihleri arasında San Diego, CA kentinde olacağız. Yaklaşık 15.000 GIS kullanıcısının buluştuğu sempozyum, GIS alanında en büyük sergiyede ev sahipliği yapmaktadır. 18-22 Haziran 2007 tarihlerinde 27. düzenlenen ve iki sözlü bildiri ile katıldığımız bu sempozyum şu anda alanında bir numara..


  • Giresun Valiliği İçin Turizm Haritası Hazırladık..
   • Giresun Valiliği İçin Turizm Haritası Hazırladık..
    Kasım ayının ilk haftası bütün dünyada kutlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) günleri etkinliği kapsamında Giresun Valiliğine bir harita hazırladık. Sayın Vali ile yaklaşık bir saat CBS konultuk ve Giresun İl`i için yapılabilecekleri tartıştık. Kendisi bu yıl düzenleyeceğimiz 13. CBS günü kutlamalarını Giresun`da yapmamızı önerdi. . Kendisi CBS ile ilgili çok geniş bir bilgi birikimine sahip ve konuya çok hakim. Şu anda yayla ve kırsal alan planlaması için bir çalışma yürüttüklerini, CBS nin bu konuda önemli olduğunu ve teknik personellerinin bu konu ile ilgili bilgi alacak olmasından duydukları memnuniyetleri bize iletti. Kendilerine, gerçekleştirecekleri her türlü proje için destek olabileceğimizi belirttik. Ayrıca kendisine laboratuarımızda hazırladığımız "Giresun İl Haritası"nı hediye ettik.


  • Bulut Bilişim Nedir? Ne Değildir?
   • Bulut Bilişim Nedir? Ne Değildir?
    Bulut Bilişim (BB) teknolojisinin kullanımı; veri depolama, veri görüntüleme ve veri işleme gibi konularda kullanıcılara sağladığı avantajlar sayesinde yaygınlaşmaktadır. BB`nin temel avantajları, verilere erişim için mekâna olan bağımlılığı azaltması ve kullandığın kadar öde modeli ile ekonomik çözümler sunmasıdır. Ayrıca BB`de işlem yeteneklerinin kısa sürede artırılıp azaltılabilmesi, esnek bir iş modelinin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. BB kullanımında ortaya çıkacak sorunlar arasında, güvenlik, gizlilik ve hukuk sorunları ön plana çıkmaktadır.


  • GIS Oscar ödüllerine bu yıl GISLab damga vurdu..
   • GIS Oscar ödüllerine bu yıl GISLab damga vurdu..
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Piri Reis Harita & Gayrimenkul Coğrafi Bilgi Sistemleri derneğinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu "Uluslararası Akıllı Altyapı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi" 22-23 Kasım tarihlerinde İstanbul`da yaklaşık 780 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. UNESCO`nun 2013 yılını "Piri Reis Yılı" ilan etmesi münasebetiyle kongrede Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında beş değişik kategoride yarışma düzenlendi. "CBS konusunda başarılı eğitim öğretim ve yaygınlaştırma faaliyetleri yapan kurumlar" kategorisinde, Trabzon`umuzda, bölgemizde ve hatta Türkiye`mizde, alanında ilk olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı ve Araştırma Geliştirme Merkezi (GISLab Ar-Ge) 55 başvuru arasından birinci olarak Piri Reis ödülüne layık görüldü.


  • Belçika`da Tubitak projemizi anlattık..
   • Belçika`da Tubitak projemizi anlattık..
    7-9 Ekim 2013 tarihleri arasında Belçika`nın Oostend kentinde düzenlenen, "pipeline technolgy 2013" kongresine katıldık. Boru hatları, petrol, doğal gaz, su vb. konularda uzmanların, sektör temsilcilerinin ve bilim adamlarının katıldığı kongrde 14 teknik oturum düzenlendi. Toplam 125 bildirinin sunulduğu kongrede 27 farklı ülkeden katılımcılar görüşlerini paylaştılar. 4. oturum olan "design" otutumunda "Natural Gas Transmission Pipeline Route Selection Using GIS and AHP" konulu sunum ile, halen yürütmekte olduğumuz Tubitak projemisi katılımcılara anlattık.


  • GISDay 2013 kutlamaları ..
   • GISDay 2013 kutlamaları ..
    GISLab olarak tüm dünyada her yıl Kasım ayı içerisinde kutlanan cbs günü kapsamında 08.11.2013 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü Erdoğan Özbenli amfisinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Arazi Yönetimi konulu sempozyum düzenledik.


  • The World Cadastre Summit
   • The World Cadastre Summit

    We think, now it is the time to make a worldwide road map for the Cadastre itself... For the first time ever, this congress will bring together cadastral people, land administrators, politicians, scientists, investors, geo-data providers and GIS/LIS/SDI users dealing with cadastre from all over the world to share their ideas. Thoughts that related to any aspects of the cadastre proper for land-use people are welcome to the WCS-CE. Presentations should focus on the national and international policies, standards, methodologies, tools; and any developments involved with cadastral developments and new ideas and technologies. The call is also open for contributions that cover land-related functions in any part, intersection of phases, and/or integration of phases of Surveying, Geomatics, Planning, Land Management, GIS, Geo-Spatial Information, Data Standards, Land Law and Policies, Cadastral Training and Developers etc.. (T.YOMRALIOĞLU)  • FIG Working Week 2015 Bulgaria
   • FIG Working Week 2015 Bulgaria

    2018 yılında Türkiye`de gerçekleştirilecek olan FIG Genel Kurulu öncesinde, Mayıs ayında Bulgaristan/Sofya`da FIG Working Week 2015 düzenleniyor. Dünyadaki haritacıların buluşma noktası olan bu etkinliğe KTÜ Harita Mühendisliği Bölümünden birçok akademisyen sözlü bildiri sunumları ile katılıyor.

    Bu yılki etkinliğe "Spatial Address Registration System (SARS) Project in Turkey: A Case Study" isimli bildiri ile sözlü sunum şeklinde katılıyoruz.   • Görele Mekansal Adres kayıt Sistemi Projesi Başladı
   • Görele Mekansal Adres kayıt Sistemi Projesi Başladı
    İçileri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi” başlatılmıştır.Bu amaçla Giresun/Görele Belediyesi tarafından, GISLab Ar-Ge yönetiminde çalışmalar başlatılmıştır.


  • SEGIS 2015 Ankara`da
   • SEGIS 2015 Ankara`da
    SEGIS 2015. Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Akıllı Kentlere Doğru - to smart cities by GIS - Zirve ve Sergisi 18-19 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara`da yapılacak. CBS kullanıcıları, özel sektör, kurumlar, akademik camia ve daha bir çok kişinin katıldığı zirvede bu yıl da belirli kategorilerde ödüller verilmesi planlanmaktadır. Geçen yıl en iyi CBS eğitimi veren kurumlar arasında birinci olan GISLab Ar-Ge bu yıl da ödül başvuru yapmayı planlamaktadır.


  • 7. Kentsel Altyapı Sempozyumuna Katılıyoruz.
   • 7. Kentsel Altyapı Sempozyumuna Katılıyoruz.

    Ülkemizdeki kentsel altyapı sorunlarını kısa zamanda giderebilecek kaynaklardan yoksun olduğumuzun bilincinde olarak, sorunların doğru tespiti, bilimsel ve akılcı planlama ve yönetim eşliğinde sistematik yaklaşımlarla ve kentsel altyapı uygulamaları ile ilgili bilimsel ve teknolojik yeniliklerin farkında olarak sorunlara etkin ve ekonomik çözümler üretilmesine, ve bu yolla kentsel alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir biçimde arttırılmasına hizmet etmeyi hedefleyen "7. Kentsel Altyapı Sempozyumu" 13-14 Kasım 2015 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. Program için tıklayınız..  • Yerel Yönetim Çalıştayımızı Başarıyla Tamamladık
   • Yerel Yönetim Çalıştayımızı Başarıyla Tamamladık
    Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi işbirliğinde yapılan ‘Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Proje Bazlı Çözüm Önerileri Çalıştayı` Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi`nde yapıldı.Çalıştaya Doğu Karadeniz`deki 109 belediye büyük ilgi gösterdi. "Yerel Çözümler, Evrensel Etkiler" temalı çalıştayın açılışını, yürütme kurulu başkanı Prof. Dr. Bayram UZUN yaptı. KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Olkan Çuvalcı, ev sahipliğini üstlendikleri çalıştaya 109 belediyede görev yapan 240 teknik personelin katıldığını söyledi.


  • DOKAP Projemiz Başladı
   • DOKAP Projemiz Başladı
    KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, GISLab Ar-Ge Laboratuvarına Kalkınma Bakanlığı ve DOKAP`dan Büyük Proje

    Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon İllerini kapsayan alanda düzenli katı atık depolama alanları için uygun yerler ve alternatif katı atık bertaraf yöntemleri alternatifli olarak tespit edilecek. KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, GISLab Ar-Ge Laboratuvarında görevli akademik kadro tarafından hazırlanan proje önerisi DOKAP ve Kalkınma Bakanlığınca desteklenmeye uygun bulundu.  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından GISLab`a Büyük Onur!
   • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından GISLab`a Büyük Onur!
    Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, GISLab Araştırma Geliştirme (GISLab Ar-Ge) Laboratuvarı tarafından, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ projeleri kapsamında sunulan "Bütünleşik Katı Atık Yönetim Sistemleri İçin Servis Tabanlı Bir Karar-Destek Platformunun Geliştirilmesi" isimli proje desteklenemeye değer bulundu.

    ESP Entegre Servis Platformu Bilişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından da desteklenen projenin bütçesi yaklaşık 300.000 TL, süresi ise 18 ay olarak planlandı.  • SAN-TEZ Projemizin ilk çalıştayını Ankara`da gerçekleştirdik.
   • SAN-TEZ Projemizin ilk çalıştayını Ankara`da gerçekleştirdik.
    Projemizin ilk çalıştayı 07 Ekim 2016`da 2024.Cadde No:14 06800 Beysukent, Ankara adresinde bulunan ESP firması toplantı salonunda gerçekleştirildi.

    Toplantıya; Tahsin YOMRALIOĞLU (İTÜ), Yılmaz YILDIRIM (BEÜ), Volkan YILDIRIM (KTÜ), Şevket BEDİROĞLU (KTÜ), Fatih TERZİ (KTÜ), Halil SÖĞÜT (ESP), Gökhan SÖĞÜT (ESP), İbrahim ÜNLÜ (ESP), Mehmet Ali YILDIZ (ESP) katıldı.  • DOKAP ve KTÜ işbirliğiyle bölgemiz adına önemli bir proje daha hayat geçirildi.
   • DOKAP ve KTÜ işbirliğiyle bölgemiz adına önemli bir proje daha hayat geçirildi.

    DOKAP 2014 - 2018 Eylem Planının, Kentsel Gelişme ve Altyapı başlığı altında tanımlanan "DOKAP Bölgesi (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon) illeri, Düzenli Depolama Alanları İçin Yer Tespiti Çalışması, Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma ve Enerji Dönüşümü Projesi" tamamlanma aşamasına geldi.

    Fotoğraf galerisi için..   • SAN-TEZ Projemizin ikinci çalıştayını Ankara`da gerçekleştirdik.
   • SAN-TEZ Projemizin ikinci çalıştayını Ankara`da gerçekleştirdik.
    Projemizin ikinci çalıştayı 06 Şubat 2017`de 2024.Cadde No:14 06800 Beysukent, Ankara adresinde bulunan ESP firması toplantı salonunda gerçekleştirildi.
    Toplantıya; Tahsin YOMRALIOĞLU (İTÜ), Yılmaz YILDIRIM (BEÜ), Bayram UZUN (KTÜ), Volkan YILDIRIM (KTÜ), Şevket BEDİROĞLU (KTÜ), Fatih TERZİ (KTÜ), Halil SÖĞÜT (ESP), Gökhan SÖĞÜT (ESP), İbrahim ÜNLÜ (ESP), Mehmet Ali YILDIZ (ESP) katıldı.


  • TKGM - Gayrimenkul Değerleme Çalıştayına Katıldık
   • TKGM - Gayrimenkul Değerleme Çalıştayına Katıldık

    Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi- Gayrimenkul Değerleme Bileşeni kapsamında "Taslak Politika Geliştirme Raporunun" değerlendirilmesi amacıyla, paydaş kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin katılımı ile 27 Şubat - 3 Mart 2017 tarihleri arasında İzmir/Çeşme`de düzenlenen çalışataya katıldık.

    Çalıştay Programı için..   • Gayrimenkul Yatırımında Hukuki Güvenlik Kitabımız Yayınlandı
   • Gayrimenkul Yatırımında Hukuki Güvenlik Kitabımız Yayınlandı
    Son yıllarda ticari yatırımların önemli bir bölümü ya gayrimenkule dayalı ya da gayrimenkul ile ilişkili olarak gelişmektedir. Bu nedenle yapılan yatırımın güvenilir olması gayrimenkul yatırımının mülkiyet güvenliğini zorunlu kılmaktadır. Türkiye`de gayrimenkul mülkiyetinin yasal, teknik, sosyal ve ekonomik bileşenlerinin yanında bunların alt bileşenlerini de içermesi, yatırımın güvenilirliğinin uzmanlarca araştırılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda hazırlanan bu rehber kitapta; değişik yönlerden gayrimenkul güvenliği ele alınmış, AİHM kararları ile de konuya uluslararası hukuk bağlamında bir bakış sağlanmıştır. Faydalı olması dileklerimizle..


  • ESRI UC 2017 - Amerika
   • ESRI UC 2017 - Amerika

    CBS alanında dünyada en kapsamlı konferanslardan biri olarak kabul edilen ve 20 yıldır düzenli olarak her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl (2017) yılında 16.000 kişinin katıldığı konferansta iki bildiri sunma imkanı bulduk.10-14 Temmuz 2017 tarihlerinde Amerika`da San Diego kentinde gerçekleştirilen Esri User & Developer konferansında dünyanın bi çok ülkesinde kullanıcı ve geliştiriciler katıldı. Konferansın bu yıl ki teması "The Science of Where".. Yani "Neredenin Bilimi".. Çok etkileyici.  • MİDAS - Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi Projesi
   • MİDAS - Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi Projesi
    İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi kapsamında İller İdaresi Genel Müdürlüğü`nce yapılacak çalışmalar günümüzde geçerli olan harita üretim tekniklerine ve konumlama sistemlerine uygun şekilde idari birim sınırları ve merkezlerine sayısal nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle bütün idari birim sınırları koordinatlı bir şekilde tarif edilebilecek ve zaman içinde belirginliğini ve değişmezliğini kaybetmeyecektir. Proje ile sayısal bir sınır verisi elde edilecektir.


  • Yatırım Ortamı İyileştirme Projesi
   • Yatırım Ortamı İyileştirme Projesi
    Türkiye`de yatırım ortamının iyileştirilebilmesi için, sektöre bağlı olarak değişen yer seçimi kriterlerini de dikkate alarak, yatırımcıya CBS ve Konumsal-Çok Kriterli Karar Verme (K-ÇKKV) yöntemlerine dayalı, web-servis tabanlı entegre bir karar destek platformu üzerinde en uygun arazilerin gösterilebileceği dinamik bir model geliştirmek amacıyla, CBS Genel Müdürlüğü ile Ar-Ge bazlı proje çalışmalarına başladık.


  • İmar Barışı Çalıştayı - Alanya
   • İmar Barışı Çalıştayı - Alanya
    İmar barışı ile ilgili Alanya`da düzenlenen çalıştaya katıldık..
    Çalıştaya konuşmacı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü`nden Prof. Dr. Bayram Uzun, Doç. Dr. Volkan Yıldırım, Doç. Dr. Yakup Emre Çoruhlu, Yrd. Doç. Dr. Okan Yıldız ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın katıldılar. Çalıştaya katılanlar arasında Harita ve Kadastro Mühendisler Odası Antalya Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürü İlker Şenkal da vardı.


  • Yerel Yönetimler Çalıştayı - Trabzon
   • Yerel Yönetimler Çalıştayı - Trabzon
    KTÜ`de bölge sorunlarına yönelik önemli buluşma..

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doğu Karadeniz Bölgesinde hizmet veren 109 Belediye`nin teknik personelini, yerel yönetimlerin sorunlarını daha pratik ve daha ekonomik çözüme kavuşturulabilmesi için, konusunda uzman akademisyenlerle buluşturdu. 109 Belediyeden yaklaşık 240 teknik personelin katıldığı çalıştayda imar uygulamalarından bilgi sistemlerine, kentsel dönüşüm çalışmalarından peyzaj uygulamalarına kadar bir çok alanda sorunlar ve çözümler konuşuldu.Grafik tasarım > Salih TALAY