• Prof. Dr.
   Volkan YILDIRIM
    Dersler

  Bahar Dönemi

  Proje Planlaması  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  -------> Ödevler uzem üzerinden yüklenecektir. İlgili açıklama için uzemden derse giriş yapıp ödev etkinliğini açın!

  Kent Bilgi Sistemleri  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  

  Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları (Yük. Lis.)

  Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Raster Tabanlı Ağ Analizleri Teknikleri (Yük. Lis.)

  Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme ABD - Bilimsel Hazırlık - CBS

  Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme ABD - Taşınmaz Geliştirmede CBS Uyg. 

                    

  Güz Dönemi

   

  Kentsel Alan Düzenlemesi 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  

  Mesleki Bilirkişilik Uygulamaları 

  İstanbul Üniversitesi - Kent Bilgi Sistemleri

  İstanbul Üniversitesi -  CBS Mekansal Analiz Uygulamaları

  Konumsal Bilgi Sistemleri (Yük. Lis.)   Ders Notları

  Analitik Hiyerarşi Yöntemi (Yük. Lis.) 

   

Grafik tasarım > Salih TALAY