• Prof. Dr.
   Volkan YILDIRIM

   Gerçek kurtuluş ancak cehaletin kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran birşey ise geriye gidiyor demektir. Mustafa Kemal Atatürk 

  • İmar Barışı Çalıştayı - Alanya
   • İmar Barışı Çalıştayı - Alanya
    İmar barışı ile ilgili Alanya`da düzenlenen çalıştaya katıldık..
    Çalıştaya konuşmacı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü`nden Prof. Dr. Bayram Uzun, Doç. Dr. Volkan Yıldırım, Doç. Dr. Yakup Emre Çoruhlu, Yrd. Doç. Dr. Okan Yıldız ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın katıldılar. Çalıştaya katılanlar arasında Harita ve Kadastro Mühendisler Odası Antalya Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürü İlker Şenkal da vardı.


  • Yatırım Ortamı İyileştirme Projesi
   • Yatırım Ortamı İyileştirme Projesi
    Türkiye`de yatırım ortamının iyileştirilebilmesi için, sektöre bağlı olarak değişen yer seçimi kriterlerini de dikkate alarak, yatırımcıya CBS ve Konumsal-Çok Kriterli Karar Verme (K-ÇKKV) yöntemlerine dayalı, web-servis tabanlı entegre bir karar destek platformu üzerinde en uygun arazilerin gösterilebileceği dinamik bir model geliştirmek amacıyla, CBS Genel Müdürlüğü ile Ar-Ge bazlı proje çalışmalarına başladık.


  • MİDAS - Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi Projesi
   • MİDAS - Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi Projesi
    İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi kapsamında İller İdaresi Genel Müdürlüğü`nce yapılacak çalışmalar günümüzde geçerli olan harita üretim tekniklerine ve konumlama sistemlerine uygun şekilde idari birim sınırları ve merkezlerine sayısal nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle bütün idari birim sınırları koordinatlı bir şekilde tarif edilebilecek ve zaman içinde belirginliğini ve değişmezliğini kaybetmeyecektir. Proje ile sayısal bir sınır verisi elde edilecektir.


Grafik tasarım > Salih TALAY